Kingerkommisjoeën van d’r KVV

 De Kingerkommisjoeën van d’r KVV (nit op de foto Roger Lataster en Pepijn Caumon). De vrijdag voor vasteloavend hadden wij d’r sjelleboom treff. Een avond die traditie gaat worden. Tijdens deze avond hebben de leden van de Sjelleboomcloeb mini sjellebeumpjer verkocht die A Jenne Sjlaagboom had aangeboden. De gehele opbrengst hiervan gaat naar de…

Carnaval voorbereidingen

 Een groot compliment aan de vele vrijwilligers van Sjunjek voor het evenement op de Markt in Kerkrade. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar hier schuilt een passie in. Je organiseert iets voor de stad waar je van houdt en het behoud van vasteloavend in het centrum. Waar mensen een mening hebben over een consumptieprijs,…

Rita

 Afgelopen vrijdag was Rita Turk, me wit waal…de wieëtsvrouw van damals Café Turk op d’r Maat (opvolger va Café Rutten en vuurjenger van Goebbels, Pungel, Wieëtsjaf en noen de Aftrap) op bezoek. Ze kwam de eerste mini “sjelleboom” halen. Ze zag dat ik woensdag aan het “knutselen” was en wilde heel graag een exemplaar…

Sjaal

 Vier junt ‘t doeë….de mottosjaal va dis joar. De sjaal jeet €11,- kosten en me ken ze al via Facebook privébericht reserveren. De kwaliteit is gelijk aan de vorige serie en hij kan vanaf “vasteloavends vriedieg” 10.00 uur afgehaald worden.

Wat e fes….klasse….

 Het is en blijft een beleving…de Herrezietsong in d’r Sjlaagboom ❤️????❤️???? De heren hebben genoten van een mooi programma…. nadat Frans d’r letste was geproclameerd tot Prins ging het programma van start…. Fer beet de spits af, als geen ander met weer een top buut van onze sjpasminister, het was een en al luisterend…

Vasteloavends woeëntsimmer van d’r Maat

 Estebleef….’t vasteloavends woeëntsimmer van d’r Maat is veëdieg vuur d’r vasteleer. De drie prinsen die Kerkrade rijk is sieren de gevel…..inmiddels traditie na de nodige jaren. Morgenavond (woensdag) mogen wij Sjtadsprins Boris d’r I met gevolg verwelkomen voor de “meet en jreet” georganiseerd door de commissie van Bijstand en Sjteunpoal van de KVV. En…

Even wat anders dan de verkiezingen….of toch weer niet?

 In ieder geval…..vandaag twee weken geleden was de opening van “de vunnefde joaresstiet”. En inmiddels zijn er al twee van de drie Prinsen bekend, deze twee toppers gaan vasteloavend vierend Wes en Egelzer voor in de vele activiteiten die de verenigingen en hun “vieëdele” rijk is. Stan d’r I D’r Prins van de VVKW,…