Kingerkommisjoeën van d’r KVV

 De Kingerkommisjoeën van d’r KVV (nit op de foto Roger Lataster en Pepijn Caumon). De vrijdag voor vasteloavend hadden wij d’r sjelleboom treff. Een avond die traditie gaat worden. Tijdens deze avond hebben de leden van de Sjelleboomcloeb mini sjellebeumpjer verkocht die A Jenne Sjlaagboom had aangeboden. De gehele opbrengst hiervan gaat naar de…