Kingerkommisjoeën van d’r KVV


De Kingerkommisjoeën van d’r KVV (nit op de foto Roger Lataster en Pepijn Caumon).

De vrijdag voor vasteloavend hadden wij d’r sjelleboom treff. Een avond die traditie gaat worden. Tijdens deze avond hebben de leden van de Sjelleboomcloeb mini sjellebeumpjer verkocht die A Jenne Sjlaagboom had aangeboden. De gehele opbrengst hiervan gaat naar de Kingerkommisjoeën zodat de kinger vasteloavend in ieëre weëd jehoade.

Deze actie heeft €450,- opgeleverd…..maar….daar komt nog een bijdrage van €111,- bij van de Sjelleboomcloeb zelf. En als of dat nog niet genoeg is….er komt nog meer. Vasteloavends zondieg heeft Marcel de verloting gedaan voor 2 minuten gratis tappen….nu komt de hammer….hij heeft zelf €222,- geboden….sjiek wa. En A Jenne Sjlaagboom had de Kingerkommisjoeën al €222,- toegezegd. Echter op de zondag kwam nog een unanieme bijdrage van Arno Deckers….maar dat wilde Marcel niet anoniem….dus ook Arno twee minuten gratis tappen.

Al met al mogen wij de Kingerkommisjoeën het mooie bedrag overboeken van….€1333,33

Vasteloavend vier je niet alleen….en een pilsje weggeven mag….jullie zijn onze gasten….en samen proosten wij. Maar nog belangrijker….oane nachwoeks jinne vasteloavend…. dus ook volgend jaar weer leuke acties opzetten ten behoeve van de Kingerkommisjoeën. Dankjewel een ieder voor de bijdrage…samen sterk….en volgend jaar komen er weer “sjellebeumpjer”….door het jaar gaanwij deze samen met jullie maken en een heuse workschop “sjelleboom” maken.