Kerkrade is een stadsdichter rijker

 Wim Heijmans is gekozen tot stadsdichter. Wim is een bijzonder persoon, een “richtieje kirchoadsjer” welk het dialect meesterlijk beheert en ook wekelijks een filmpje plaatst van pure poëzie in “os plat” Niet alleen het dialect is Wim meester maar zeker ook zijn positieve en altijd vriendelijke karakter. Al is Wim geen man van de…

En alweer een bijzonder Kirchröatsjer naar de hemel

 Chrit Claessen is in de leeftijd van 92 jaar heden in vrede overleden. Chrit heeft jarenlang de bloemenzaak bestiert op de Hoofdstraat, naast de voormalige discotheek Bell Air. Chrit was een bijzondere persoonlijkheid, 25 jaar geleden heb ik Chrit mogen ontmoeten bij de KVV familie. Als lid van de Tsog en Fes commiesiejoeën zorgde…

Opnames programma Klasjenere

 Vandaag mogen wij gastheer zijn voor de opnames van het programma Klasjenere van L1. Met John Tana, Bart Storcken, Hannelore Winter, Danny Pouwels en Trio Ongeplok. Tom Doesburg interviewt met zijn passie de gasten over het wel en wee in het vak van artiest zijn. Binnenkort te zien bij L1 en op YouTube, wij…

Inne bezongere Kirchröatsjer

 Werm mosse vier absjied neëme van inne bezongere Kirchröatsjer. Jan Vroemen, jeleefde va die Marie Therese, sjtootse pap, nog sjtootsere opa, lieëraar va jans voal kinger jeweë en inne Kirchröatsjer mit jroeëse K jesjreëve. Humor woa diech tsouw jejoave, dienge humor…..mienge humor…deë nit vuur jidderinne is voetjelaat……en rouwele…. op alles en veul….herliech. Die Marie…