En alweer een bijzonder Kirchröatsjer naar de hemel

 Chrit Claessen is in de leeftijd van 92 jaar heden in vrede overleden. Chrit heeft jarenlang de bloemenzaak bestiert op de Hoofdstraat, naast de voormalige discotheek Bell Air. Chrit was een bijzondere persoonlijkheid, 25 jaar geleden heb ik Chrit mogen ontmoeten bij de KVV familie. Als lid van de Tsog en Fes commiesiejoeën zorgde…

Opnames programma Klasjenere

 Vandaag mogen wij gastheer zijn voor de opnames van het programma Klasjenere van L1. Met John Tana, Bart Storcken, Hannelore Winter, Danny Pouwels en Trio Ongeplok. Tom Doesburg interviewt met zijn passie de gasten over het wel en wee in het vak van artiest zijn. Binnenkort te zien bij L1 en op YouTube, wij…

Inne bezongere Kirchröatsjer

 Werm mosse vier absjied neëme van inne bezongere Kirchröatsjer. Jan Vroemen, jeleefde va die Marie Therese, sjtootse pap, nog sjtootsere opa, lieëraar va jans voal kinger jeweë en inne Kirchröatsjer mit jroeëse K jesjreëve. Humor woa diech tsouw jejoave, dienge humor…..mienge humor…deë nit vuur jidderinne is voetjelaat……en rouwele…. op alles en veul….herliech. Die Marie…

Mister stadium speaker Fer Kousen

 Mister stadium Speaker Fer Kousen, d’r opvolger van d’r “grande speaker” Sjaak Schiffelers was gisteren op de Markt in Kerkrade. Uiteraard mag hier een fijn plaatje niet van ontbreken. En wat op viel….Fer had geen badge. En zonder badge ben je niet “wiechtieg”…..dus….improviseren….en een “wiechtiege badge” gecreëerd. Zelfspot is juist hetgeen wat belangrijk is…

Een WMC met een zwarte rand

 Ine Berendsen, een persoonlijkheid wat vandaag de dag zeldzaamheid is aan het worden. In een week tijd heeft Ine het aardse verlaten. Weggetrokken uit het leven, een leven wat in het teken stond van dienstbaarheid naar anderen toe. Werkzaam geweest in het ziekenhuis waar Ine uiteindelijk ook zelf terecht is gekomen, voor de collega’s…

D’r Frenk

 In tijden van drukte en een samenleving met deels een kort lontje wordt je op sommige momenten weer eens even wakker gemaakt. D’r Frenk, alias Klutie is nit mieë. Een bijzonder persoon die altijd goed gemuts was, niets was te veel, altijd klaar staan voor een ander, muziek was zijn passie met een lekkere…