En alweer een bijzonder Kirchröatsjer naar de hemel


Chrit Claessen is in de leeftijd van 92 jaar heden in vrede overleden. Chrit heeft jarenlang de bloemenzaak bestiert op de Hoofdstraat, naast de voormalige discotheek Bell Air.

Chrit was een bijzondere persoonlijkheid, 25 jaar geleden heb ik Chrit mogen ontmoeten bij de KVV familie. Als lid van de Tsog en Fes commiesiejoeën zorgde Chrit jarenlang voor de aankleding van de zietsongen, eerst het Huberteshuis en vervolgens de Rodahal. Ook de wagens van de Elveroad, Prinseroad, Ieëre Road en de Prinsewaan zelf werden aangekleed met de nodige pracht en praal.

Als zanger was Chrit actief bij het KKM st. Lambertus waar hij maarliefst 65 jaar actief was als 2e tenor. Voor deze verdienste werd Chrit geëerd met de titel Ere-lid. Ook was Chrit een fervent Kerkganger en de nodige jaren heeft de kerk mogen genieten van Chrit zijn bloemenkunsten. Al met al een bijzonder mens met een warm hart voor de verenigingen en medemens.

Chrit was voor mij een beetje de “Toon Hermans” van Kerkrade, de ideale opa, een persoonlijkheid waarmee je een goed gevoel kreeg. Een gevoel van positivisme, geen kwaad of afgunst, geen geroddel, nee….hij liet iedereen in zijn waarde….loat de miensje mer kletsen….dat was Chrit. De uitvaart is vrijdag om 13.00 uur in de St. Lambertus kerk.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met het verlies, moge Chrit nu de spreekwoordelijke bloemetjes in de Hemel buiten zetten.
‘T jeet uch jod herr Claessen