Zou het lukken?


Veel ondernemers in Kerkrade bieden ontbijtjes aan. De één nog meer in het pakket als de ander en dan ook nog zo goedkoop dat de marge zo weinig is dat je het van de massa moet hebben. En juist hier ontstaat het probleem, vanwege de vele aanbiedingen is de verkoop niet altijd optimaal.

Ons idee!?
In december een te bepalen zaterdagochtend een ontbijt gaan aanbieden (A Jenne Sjlaagboom valt hier buiten) waarbij samenwerking tussen de vele ondernemers voorop staat. Van uit een centraal punt wordt het ontbijt bereid, bezorgd of afgehaald. Als iedere ondernemer van uit zijn netwerk de reclame maakt met deze gedachte achter het verhaal bestaat de kans dat mensen hier graag aan willen meewerken.

Omdat je gezamenlijk de inkoop doet wordt de marge voor iedere deelnemer aantrekkelijker. Zeker van belang in deze tijd. Wil jij als horecaondernemer hieraan meewerken? Let wel, je hebt momenteel de zaak geopend voor to go, stuur een privébericht en wij gaan om de tafel zitten om het idee uit te werken.

Samenwerking is in deze tijd belangrijk en wie weet wat het brengt voor de toekomst. De betreffende ondernemer die mee wil werken, stuur een mail naar onderstaand adres en wij nemen contact op e-mail: watefes@gmail.com