Prachtige foto’s uit het verleden


A Jenne Sjlaagboom woar in 1964 de prinslieje reziedens, Sjtadsprins va Kirchroa Lei d’r I Jeha houw ‘t vuur ‘t zaache.
Dankzij Noël d’r I Quaedvlieg (1991/92) hebben wij mooie foto’s ontvangen van de Hofnar Niek Ploum. Niek was hofnar bij de vader van Noël, zijn eerste stadsprins, namelijk Pé d’r III in 1959. Gedurende de periode van 22 jaar (58-81) is Niek hofnar geweest van de KVV en heeft hij een mooi album als herinnering aan Noël geschonken in het prinsenjaar van Noël.

Uit dit album komen ook deze mooie foto’s van Lei Jeha. Al deze prachtige foto’s zullen te zien zijn in een van onze vitrines zodat het verleden herinnerd zal blijven. Binnenkort het eindresultaat, het belooft weer een mooi geheel te worden.