Een prachtige foto mogen ontvangen


Vandaag een bezoekje mogen ontvangen van de zoon van “d’r Franzes Jerard”. De zoon kwam een mooie originele foto brengen van zijn vader, oprichter van de KVV Alaaf Kirchroa 1936 en langdurig Preziedent en Iere-preziedent van deze prachtige vereniging. Uiteraard krijgt dit een mooi plaatje aan onze “wall” of vasteloavend. Het gaat weer een mooi geheel worden, u zult gaan genieten van prachtige foto’s met mooie historie van ‘t sjunste op de welt.