D’r himmel is inne heer riecher….


I Wes woar pastor Knubben inne schakel vuur de gemeenschap. Iech han meneer Knubben mer e paar moal jezieë…..koeët um da och nit zoeë jod….evvel ‘t woar inne heer….me had va die lu die ziet me ing kieër en doa kriet me jouw zin va….e jeveul va wermde…e jeveul va verbongenheet.

Went me dat jeveul mit sjleëts inne blik ken uvverbringe da ken me ziech vuursjtelle wat dat deed vuur ing gemeenschap woa me joare bij betrokken is jeweë. Mit de neudieje onderscheiden jetseert…va kling bis jroeës…jeleefd bij inne janse hoof lu en veraine❤❤❤

Vier wunsche ‘t vieëdel en al de lu die kot bij d’r heer Knubben sjtonge da och alle kraft vuur de komende tsiet. In jedanke zal inne nuie sjteër an d’r himmel sjtraale.