De aankleding is compleet


De laatste versierselen hangen, op naar mooie zietsongen en vasteloavends daag.