Uit de schaduw van 2019, op naar 2020


Het team, mijn toppers, wensen jullie allemaal een goede jaarwisseling. Wij sluiten 2019 af met een gevoel van trots en dankbaarheid.

In 2020 mogen wij in Mei zeggen dat we 3 jaar bestaan. Dat is eigenlijk niets spannends maar als wij vaker bij elkaar zitten, een liedje van Keulen horen of van Lex Uiting, staan bij ons, niet zoals nu tijdens het schrijven, de tranen in de ogen.

Wat is het voor een gevoel als de woonkamer van de Markt vol staat, de mensen plezier hebben, zich amuseren, bij elkaar terecht kunnen om te praten. En nog in het bijzonder, men maakt nieuwe vrienden. Dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven.

In net nog geen drie jaar dit mogen bereiken. Hard werken maar dat is de moeite waard en daarom is mijn dank dan ook groot aan iedereen. Klanten, stam- en trouwe gasten die een knuffel, een hand of een ‘multje jeëve’ als ze gaan. Dat is een gevoel van dankbaarheid en vriendschap.

Ik ben dan ook zeer trots op ons team. Ze werken allemaal hard en als iets is staan ze klaar. Ze geven mij het gevoel van liefde, interesse en dat is iets heel moois. Men ziet me niet snel huilen maar nu lopen mij de tranen langs het gezicht.

Ik verheug me op 2020 waarin wij evenementen organiseren waar je bij moet zijn. Evenementen met hart en gevoel. En lekker gewoon aan de bar, lachen, gezellig, klagen, domme praat en ga zo maar door.

Een goede jaarwisseling voor iedereen. Ik hoop dat wij ons weer zien in de woonkamer van de Markt of bij één van de collega horeca ondernemers. 

En natuurlijk ook in het Kerkraads dialect:

 

Oes de sjatte va 2019 op noa 2020……

Os team, mieng toppers wunsche uch inne jouwe roetsj noa 2020 in!

Vier sjlisse 2019 aaf mit e jeveul van sjtoots en dankbaarheid aaf.

In 2020 darve vier in d’r mai zaache dat vier 3 joar besjtund….. dat is eejentliech nuus sjpannends…..evvel went vier dukser bij ee zitse….e lidsje va Kölle hure, of van d’r Lex Uiting….sjtund os….jraad wie noen wen iech ‘t an ‘t sjrieve bin…de troane in de ooge…

Wat is ‘t e jeveul went ‘t woeëntsimmer van d’r Maat vol sjteet….de lu sjpas hant….ziech amuzeere mit ee….. bij ee tsereët kenne vuur ins tse kalle…..en nog bezongerder….me maat nui vrung…

En dat jeveul…..dat is nit tse besjrieve…..

In jraad nog jing drei joar dit darve bereiken….hel wirke…dat zicher…evvel dat is de muite weëd…..

En drum is mienge dank da och jroeës noa uch leef lu….ozze trui jeste….die diech inne knuffel, ing hangk, of e multje jeëve went ze junt….dat is e jeveul van dankbaarheid…..ing kling vrundsjaf.

Sjtoots wie oscar bin iech da och op os team….allenui…ze wirke kai hel…went jet is sjtund ze veëdieg….en ze jeëve miech en uch ‘t jeveul van leefde…. interesse vuur ee….en dat is zoeë jet sjuns…

Me ziet miech nit flot kriesje….of iech han ins e biersje tse voal op….da waal….wen iech nit in sjlof val….

Maar noen loofe de troane miech langs de bakke….. iech vrui miech op 2020….vier junt events organiseren woa me bij mos zieë….events mit e hats….

En lekker jeweun…an de tieëk….sjtomme kaal doeë….rauwele….laache…sjoebe….de waar aa zaache…

Inne jouwe roetsj uch alle….’t jeet uch jod….en hoffe dat vier os werm zient in ‘t woeëntsimmer van d’r Maat….of bij os collega horeca ondernemers…..vier sjtoeëse aa!

Jezondheet!