Niet te bevatten …


Enkele weken geleden heeft een pseudoniem mij op de Facebook pagina van A jenne Sjlaagboom, verschillende beschuldigingen betreffende de ondernemersactie in de schoenen proberen te schuiven. Ik heb geprobeerd dit pseudoniem te benaderen met de melding dat hij/zij de boekhouding van de ondernemersactie mocht inzien, hier heeft desbetreffende geen gehoor aan gegeven. Inmiddels heeft het pseudoniem een naam, die ik vanwege privacy niet zal noemen, al is er twijfel of dit zijn/haar naam is.

Deze persoon heeft alle raadsleden/partijen om opheldering gevraagd betreffende mijn initiatief. Volgens desbetreffende zou de mogelijkheid bestaan dat ik het geld niet uitgekeerd zou hebben en wenst desbetreffende dat dit tijdens een raadsvergadering zou worden opgepakt (wat van mijn kant uit zeker geen probleem is). Ik heb deze “persoon” gemaild met het verzoek contact op te nemen met ondergetekende. Zodat wij gezamenlijk de papieren betreffende de ondernemersactie op afspraak kunnen inzien en daarmee deze beschuldigingen te niet doen.

Vanwege privacy heb ik geen ondernemers openbaar bekend gemaakt. De laatste twee bijdragen gaan komende week de deur uit en daarmee is het volledige bedrag uitgekeerd. Ikzelf heb geen bijdrage van deze giften tot mij genomen, laat dit voorop staan. Eveneens heb ik ter goeder trouw gehandeld en is, zoals aangegeven, het gehele bedrag verdeeld over 62 ondernemers. Indien gewenst ligt de boekhouding betreffende de ondernemersactie, voor een ieder ter inzage op afspraak klaar.

Het doet pijn dat een “persoon” dit beweert. Zeker, je weet, als je boven het spreekwoordelijke maaiveld uitsteekt dan! Maar om dit te beweren, terwijl ik reeds meerdere malen aangeef dat men ter inzage een afspraak mag maken. Dit is een laffe daad, waarom? Dat mag Joost weten, afgunst? Ik weet het niet maar het maakt mij des te sterker om mij nog meer in te zetten voor de medemens en “ós sjun Kirchroa”!

In ieder geval hoop ik dat deze vorm van minachting en laster middels dit bericht, een halt toegeroepen kan worden. Betreffende “persoon” is niet geblokkeerd voor de pagina. Daar ik niets, maar dan ook helemaal niets te verbergen heb. Hij of zij zal dit bericht ongetwijfeld lezen, doe er uw ding mee.

Een op dat moment gebroken ondernemer, die zich echter door veel mensen enorm gesterkt voelt en zich dan ook blijft inzetten voor onze medemens en ons mooie Kerkrade.