Momenten …..


Een deel van onze pagina fans zullen het niet kunnen lezen maar onderstaand schrijf ik in “mijn” dialect. Geen origineel Kerkraads dialect maar ik schrijf zoals ik het denk. Dit liedje zegt meer als genoeg als je het niet kunt lezen maar in mijn dialect kan ik mij af en toe iets beter uiten. Is af en toe nodig, gewoon van je af schrijven.

Veedel….❤❤❤
Me ziet e bericht langs komen van ing doater mit zieng kinger wat d’r pap/opa missen….ze hant op papier inne opa jemaat deë uvveral mit hin jeet???. Opa is jesjtorve an de vreselijke krankheet die noa d’r naam kanker loesterd…. Jeet me da werm ins wier dinke..’t leëve….wat sjtelt ‘t vuur….en in wat vuur ing vies welt vier momenteel leëve…..

Inne jong weed neer jesjoase….wail heë jet zaat teeje inne wat nit durch d’r beujel koeët…. ‘t weëd jedon als of ‘t passeert is….en doa mit is ‘t aaf….nit tse bevatten ??. De verdeeldheid is op d’r momang zoeë jroeës an ‘t weëde…. uvver d’r breuzel “sjwatse piet” vang iech nit aa…… nee de afgunst….de ikke maatschappij woar iech dukser op hammer….de ver van mijn bed sjow… Durch sjtreuffe….had me ‘t jehoeëd van… leef lu…jidderinne hat zie leëve….en jidderinne bepaalt zelver wat me deed in ‘t leëve…..en went me jet wil wisse….kal d’r perzoeën drop aa…. hinger d’r ruk um is vies….wil me zelver och nit???

Noen is d’r momang och draa woa bij de overheid bezig is mit dinger tse bepale die inne impact hant vuur de rest van ‘t joar.. Ze wisse ‘t zelver nit mieë….mondkapje….feestje thuis….in ‘t openbaar oes ee….delen van de samenleving junt noa de kl….. horeca, cultuur, evenementen, verainen… Wisse ze überhaupt waal wat ze zunt an ‘t doeë mit alle “maatregelen”….. oane cultuur mit alles drop en draa jeet e durp, sjtad, provincie, land, welt …..kapot….

E virus is ing krankheet wat ziech ontwikkeld….wat in meëts woar is in april werm angesj….en vier kenne deels nit immuun weëde…1000e lu zunt besmet….zal doch mosse….wail vier kenne nit de duur tsouw maache en waade op e vaccin….vier mosse weersjtand opbouwe… wie vruijer…..in d’r pratsj sjpieële….e klumpje wat jevalle woar oes ‘t zank pakke en reng bloaze….de meddieg koad esse wail me tse lang boese woar an ‘t sjpieële…

En doa vroag iech miech da och aaf….de besmettingen….. heem (de feestjes) passeren de mieëtste besmettingen….in d’r bouwmarkt en supermarkten broecht me jing gegevens hinger tse losse….is och jinne maximum…..nee….de horeca mit zienge cultuur en zie evenementen…..pak hun mer….De jonge en meëdsjere die ‘t waal deels in ‘t gareel kenne hoade….nee….die zunt d’r pineut…..en da hod iech mie hats vast vuur de winktertsiet….ontslagen zalle valle….horeca failliet….de koste loofe durch…evvel de lu blieve heem….. deels bang jemaat durch alle virologen….wail inne middeweg is d’r aaf en tsouw nit went me d’r inne en d’r angere jeleuve deed….

Iech zien de horeca mit alle facetten….va evenementen bis veraine, theater, muzikanten enz….als “hoeksteen van de samenleving”. Wail went dit alles ins nit mieë zoe zieë woar de welt inne troosteloze boel an ‘t weëde….losse vier hoffe dat dit nooit zal passeren….. En doa sjteet dis prechtieg lidsje vuur,

Wat och passeert, dat inne is doch kloar, ‘t sjunste wat me hant, sjön al die lange joar…. Dat is os veedel, os sjtad.. .en losse vier dat ummer in ieëre hoade en ozze coeltoer mit al zieng facetten blieve sjteune…a jenne Sjlaagboom sjteunt me allenui….dat is e dink wat zicher is….evvel verjes och de angere nit…al zunt ze nit actief op d’r sociale media….ze zunt d’r waal….bel ins mit de ing of anger firma, wieëtsjaf, organisatie of wat da och……los ins jet komme….kiek wat me ken betseeeche vuur ee
Samen sterk….

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/wdrfunkhausorchester/videos/2354704438172022/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]