KDJ’19, Tim de eerste, Kerkrade, wat een gevoel


Wat was het mooi.  De dames van de Kirchröadsjer DameJarde ’19 hadden de vuurdoop, en wat was dat ‘sjiek en sjtram, die mülsjere zunt ‘t pütsje weëd’. Ze straalden de hele dag en zijn trots. Kerkrade is weer een vereniging rijker.

En ook de nieuwe stadsprins 2020 Tim de eerste, zoon van vice president van de KVV (en natuurlijk ook de moeder). En nog mooier, medewerker bij onze buren De Wieëtsjaf die tijdens de carnaval wordt omgedoopt naar de vasteloavends Wieëtsjaf. En dat zal nu dan wel zeker worden veranderd naar de Prinslieje Vasteloavends Wieëtsjaf. Het spreekt voor zich dat onze voorgevel net als afgelopen jaar bekleedt wordt met de drie hoogheden van Kerkrade. En nog mooier, daar komen dit jaar de drie dames van de KDJ’19 bij.

Met de proclamatie op zondag 7 januari 2020 hebben wij het weer voor de kiezen gekregen, wat was het een drukke maar voor gezellige boel. Onze huis DJ Maurice heeft ons weer laten genieten van pure carnaval met muziek uit de oude doos. En af en toe iets moderns! Maar wat heeft het team zich weer gegeven, van glas moeten overstappen op plastic terwijl het eigenlijk niet te doen was. Gelukkig had op een enkele na iedereen hier begrip voor. Was dat de vuurdoop van de ‘vasteloavend in ‘t woeëntsimmer van d’r Maat?’ In ieder geval, wij bereiden er ons op voor en zullen ons best doen.

Wij wensen de KDJ’19 en alle stadsprinsen die Kerkrade rijk is een geweldige carnaval. Wij kunnen nu echt zeggen dat de ‘5e joaresstiet’ is begonnen.

Hey Kirchroa…doe bis e jeveul…..doe mie sjtad im “Hats””, doa woar iech jroeës jewoare bin, Doe bis ing sjtad mit Hats en zieël, Hey Kirchroa doe bis e jeveul!!!