Een stukje historie aan het plafond


E nui sjtuksje historie vuur an d’r plafong. Lou & Annemie hebben een van hun “sjellebeum” aan de Sjlaagboom aangeboden.

D’r sjelleboomverain heeft haar verenigingslokaal in d’r Sjlaagboom, met dit unieke stukje geschiedenis wordt meer dan 33 jaar historie weergegeven.

Hatslieje dank hei vuur en op noa inne sjunne sezong.