Een heuse muurschildering


En het volgende fenomeen komt aan het daglicht (of beter gezegd spotjes in de zaal).

Een heuse muurschildering uit het tijdperk van de Germanen. Een klein deel is zichtbaar, het Rijksmuseum is benaderd en de werkzaamheden aan de nachtwacht zijn accuut stilgelegd. Onderstaand een reactie van het Rijksmuseum:

Deze vondst is van onschatbare waarde, niet alleen voor Kerkrade maar ook voor de hele wereld. Middels de röntgen apparatuur zal een scan gemaakt worden. Een deel is nog verborgen maar eerste metingen hebben opgeleverd dat het om een afbeelding gaat van de eerste neanderthaler die Kerkrade rijk was.

De Neanderthaler was geen onbekende in het Kerkraadse en luisterde naar de naam Held, beter bekend als de “sjtehtisj men”. Eveneens staat de “sjtehtisj men” afgebeeld met een van de eerste provisorische “statafels”. Het waren 8 houten poten, gemaakt van de restanten van een Germaanse hut, en een 9 hoekig blad gemaakt van gregoriaanse Nepal boomstronk.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er nog meer is getekend maar de vermoedens gaan ook dat een van de eerste restaurateurs, te weten het Joere Tieng, ook afgebeeld staat. Eveneens zijn er de verwachtingen dat het bekend fenomeen “zegeltjes of sjweëjele” staat afgebeeld in de vorm van een Germaanse zakenvrouw die naar de naam Crouse Net luisterde.

Tot slot is er ook een gedeeltelijke afbeelding te zien van een “versjet”. De bevestiging is niet definitief, maar er wordt een link gelegd met een toen der tijd druk bezochte herberg. Naar verluidt zal in de loop van dit jaar de volledige scan uitgevoerd zijn en zal het geheel digitaal in beeld gebracht worden.

In ieder geval zal bij de bekendmaking van het geheel een hoog celebrity gezelschap aanwezig zijn. Enkele namen die al uitgelekt zijn: Willem Alexander, Angela Merkel, Wim Somers , Hans Hirsch, Donald Trump, Flip Fanchamp, Karel Gott, Eddy Wally, Han Pekel en niet te vergeten Frédéric Kuhnert, bekend om zijn neanderthalerige lokroep…… aaaauuuuww wieeeeeeee heiiiiiii.

Muurschildering