De sjnoefkap?…..


Nee leef vasteloavends jekke, de prinsekap van d’r Sjlaagboom.

Tijdens de vele zietsongen zijn bij ons de nodige prinsen geproclameert. Met als hoogtepunt Prins Bert d’r I afgelopen jaar tijdens de Rollatorzietsong. Bert is gepromoveerd tot preziedent en het idee is geboren voor een eigen prinseroad.

Ben jij prins geweest tijdens een va onze zietsongen en wil je graag bij de Prinseroad van A Jenne Sjlaagboom, stuur even een Facebook privé bericht en wij regelen dat. Wie weet wat de Prinseroad in de toekomst nog meer gaat doen.