De burgemeester op bezoek


Burgemeester Petra Dassen krijgt een rondleiding in het Vasteloavends museum door niemand minder dan de archivaris van de KVV, Pascal Hinzen.

Mevrouw Dassen toonde grote waardering voor de historie van “d’r Kirchroadsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936”. Sinds kort is mevrouw Dassen geïnstalleerd als Beschermvrouwe van de vereniging. De eerste in de historie wel te verstaan.

Een bijzondere vrouw die zeer veel interesse toont in de historie van Kerkrade en haar inwoners! Een positieve impuls voor een steeds meer groeiende stad die uit haar schulp begint te kruipen.