Boekpresentatie


Vandaag is om 14.00 uur de boekpresentatie van het nieuwe boek “miensjemiensj” van Maurice Hinzen. Ook zal de “kling” enkele liederen ten gehore brengen…..al mit al inne jemeutlieche zondiegmeddieg.

En betreffende de wandeling van volgende week zondag…, vergeet u niet aan te melden voor deelname….het kan niet op de dag zelf ivm buffet.

“Miensjemiensj”, mie nui bóch, sjteet vol mit jediechte, jesjiechtens en jedanke. De aafjelofe tswantsieg joar is allerhande materiaal bij-ee kómme en in “Miensjemiensj” weëd e deel doavan jetseechd. Sjtukker die nog noeëts ieëder jebraad zunt woeëde of flaich ing inkel kier mar die allemoal d’r miensj als thema hant. Emotsiejoeëne en jedanke, jeveulens en joekserij, alles wat van e miensj e miensj maat. Dreume, wunsje, d’r laach en de troan, ’t bekankde en ’t ónverwade kómme allemoal vuurbij in de sjproach van ’t sjunste óp de welt.
Iech wunsj uuch jans vöal plezeer d’rmit.