Bewust blijven dat niet alles vanzelfsprekend is…..


Vandaag hebben wij voor de eerste keer onze diensten kunnen doen voor de voedselbank. In de logistiek zitten de problemen en hier bieden wij onze hulp dan ook graag aan. Een keer per week in de ochtenduren bezorgen wij de pakketten bij de hulpbehoevende. Middels onze inzet hopen wij een handje hulp te kunnen bieden….het is een druppel op de spreekwoordelijke “gloeiende plaat” maar het maakt ons wel bewust dat niet alles vanzelfsprekend is.

Na driekwart jaar gesloten te zijn geweest is het terras gelukkig goed bezocht maar dit is niet vanzelfsprekend. Laten wij daarom des te meer waardering hebben voor dit “geluk” en een helpende hand bieden waar het mogelijk is….. vuur d’r jouwe tswek….en in het bijzonder de medemens welk door omstandigheden van welke aard dan ook in de problemen komt waarbij hulp noodzakelijk is.

Samen sterk.