Momenten die je er doorheen slepen


December hadden we verwacht en dat hopen wij dan ook echt. Maar van binnen, men huilt. Wij zijn het niet helemaal eens met de regeltjes maar horeca is vreugde en plezier en dat willen wij naar buiten toe laten zien ❤❤❤❤.

Blader maar eens door onze Facebook pagina foto galerij en men krijgt weer een beetje andere gedachten… men krijgt een lach ???.

Laten we in plaats van huilen dan ook maar liever lachen en denken aan die tijd dat we hebben kunnen feesten en de tijd die nog gaat komen waar we kunnen feesten. Het zal een lange adem gaan worden, niet iedereen in onze branche heeft die maar ik hoop het beste voor iedereen. Dat is het hart van de horeca,

 

Momente die inne d’r duch sjleefe…
December houwe vier verwaad….en dat hoffe vier da och echt….. evvel va binne….me joenkt…..deels eens mit de regeltjes zunt vier zicher nit…evvel horeca is sjpas en vruid…en dat wille vier noa boese blieve oesdraage ❤❤❤❤

Scrolt mer ins durch de bilder van os galerij en kriet me werm e biesje anger jedanke…..me kriet inne laach???
Losse vier in plaatsj va kriesje da och mer leever laache en dinke an ing tsiet die vier hant darve viere en de tsiet die nog zal komme zoeë dat vier werm kenne viere.

‘T zal inne lange oam weëde….nit jidderinne in os branche had die evvel iech hof ‘t betste vuur os allenui.
Hod poal en blief positief….dat is ‘t hats van de horeca ❤❤❤