Een dankbare dag

Een dankbare dag, het mogen zien van genietende mensen…..

De actie voor de eenzame ouderen van Kerkrade was een beginnend succes, de opkomst was nog niet maximaal maar de spreekwoordelijke drempel is voor de meeste nog hoog en dit moet veranderen!

Eenzaamheid is een gegeven waar je niet altijd zelf voor kiest, en daar hoeft men zich niet voor te schamen, het team van A jenne Sjlaagboom zal zich ook in 2019 inzetten voor deze doelgroep.

Eenzaamheid is een gevoel van onmacht, en dit is met eenvoudige middelen deels aan te pakken.

En wat ik graag wil onderstrepen, mij treft geen dank. Ik kom met het idee, daar kan iedereen mee komen, het zijn de mensen achter de schermen die het een succes maken.

Dank gaat dan ook uit naar de sponsors, de vrijwilligers, de familie Kok , Aggie, Slagerij Meggie en Loek en uiteraard de gasten van vandaag welk deze drempel hebben overwonnen.