Auw Sjottel


Komende zondag vanaf 15:00 uur live muziek in A Jenne Sjlaagboom met niemand minder dan de nieuwe formatie….

Auw Sjottel

Deze rasechte Kirchröatsjer zetten zich in voor het bewaren van een stukje Kirchoadsjer cultuur. Met niet alleen muziek en gezang….nee er zal ook een wisseltrofee worden uitgereikt die in het teken staat van de “Kirchoadsjer koeltoer” te weten….

D’r alllerieësjte intsiegste koeltoerwuler wisselpries tser iere van d’r Ruud Habets. Darve vier uch bejrusse?