Detailhandel in ons centrum

Mede door jullie giften ga ik vandaag een eerste envelop met €250,- bezorgen aan een detailhandel in ons centrum. In overleg zal gekeken worden of desbetreffende genoemd wil worden, want men moet begrijpen dat de drempel hoog is. Deze starter had ik reeds eerder benaderd en gaf te kennen dat dit zeer gewaardeerd wordt.

Bij mijn vraag destijds heb ik ook aangegeven of het “noodzakelijk” is of doorschuiven naar een ander. Dit om misverstanden te voorkomen. Het blijft moeilijk om een ieder die deze envelop aan te bieden maar waar mogelijk proberen wij het.

Dank aan alle die een gift hebben kunnen doen!

Samen voor Kerkrade.